☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Szczawnie-Zdroju

Piątek 31.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie Burmistrza Szczawna-Zdroju o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Burmistrz Szczawna-Zdroju działając na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)

 

zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Szczawno-Zdrój obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

 

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Szczawno-Zdrój. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji[1] uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Szczawno-Zdrój. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 12 września 2016 r. do dnia 5 października 2016 r. do godz. 15:30 w formie:

 1. spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji;
 2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej,
  z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać:
  1. w formie elektronicznej na adres: fundusze@szczawno-zdroj.pl
  2. w formie  papierowej za pośrednictwem formularza, który następnie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. Nr 5.

 

Materiały informacyjne oraz formularz konsultacyjny będą dostępne od dnia 12 września 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym http://um.szczawnozdroj.ibip.wroc.pl/
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju pod adresem www.szczawno-zdroj.pl
 • w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju, ul. Kościuszki 17, pok. Nr 5.Uwaga:
Zakres negocjowalny konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Szczawno-Zdrój.Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 •  z datą wpływu przed dniem 12 września 2016 r. i po godz. 15:30 w dniu 5 października 2016r.,
 •  niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
 •  przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji).

 [1] Interesariuszami rewitalizacji w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego; mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; organy władzy publicznej; podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Piechaczyk Paula
(2016-09-05 14:56:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Piechaczyk Paula
(2016-09-06 15:26:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 113825