Wydział Gospodarki Lokalowej

 

Wydział Gospodarki Lokalowej

Kierownik Wydziału:
tel. 74 849 39 36

e-mail: wgl@szczawno-zdroj.pl

Zadaniem Wydziału Gospodarki Lokalowej jest:
Wydział Gospodarki Lokalowej poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały określone w § 11 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:

1)   realizacja zadań wynikających z:

a)   ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych;

b)   ustawy o własności lokali;

c)   ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe,

2)   administrowanie zasobami lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy,

3)   zapewnienie ochrony technicznej obiektów, budynków i mieszkań komunalnych,

4)   współpraca w windykacji należności Gminy za najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

5)   realizacja zadań inwestycyjno-modernizacyjnych.

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Kubik Alicja
(2003-07-01 07:58:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Królikowska
(2022-11-24 13:23:50)