Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na wykonanie systemów do gromadzenia i wykorzystania wód deszczowych w celu ochrony zasobów wodnych