Zarządzenie nr 54/2013 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Szczawno-Zdrój za I półrocze 2013 roku