Uchwała Nr XVII/19/12 z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia na Rzecz Zmian i Rozwoju Szczawna-Zdroju z dnia 19 marca 2012 r., dot. naruszenia artykułu 32 Konstytucji RP przez Burmistrza Szczawna-Zdroju