Uchwała Nr XIII/73/11 z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości