Uchwała Nr IV/2/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczawno-Zdrój