Rada Miejska - Oświadczenia majątkowe za I-XII.2010 - na początek kadencji 2010-2014