Rada Miejska - Oświadczenia majątkowe za I-IX.2010 - na koniec kadencji 2006-2010