Kierownictwo Urzędu - Oświadczenie majątkowe za I-IX.2010 - na koniec kadencji 2006-2010