Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Szczawnie-Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009