Uchwała Nr XLII/35/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Szczawno-Zdrój