Jednostki organizacyjne

 
WYKAZ  JEDNOSTEK  ORGANIZACYJNYCH 
 
1. Przedszkole Miejskie
     ul. Ofiar Katynia 4
     tel. 74 840 05 17
- jednostka budżetowa
http://przedszkole-szczawno.ibip.wroc.pl
 
2. Ośrodek Pomocy Społecznej
     ul. Kościuszki 17
     tel. 74 849 39 02, 074 849 39 03, 074 849 39 04
- jednostka budżetowa
http://osr-szczawno.ibip.wroc.pl
 
3. Miejska Szkoła Podstawowa
    ul. Sienkiewicza 32, ul. Boczna 1
    tel. 74 840 05 02
- jednostka budżetowa
http://msp-szczawno.ibip.wroc.pl
 
4. Centrum Usług Wspólnych
     ul. Kościuszki 17
     tel. 74 849 39 32
       - jednostka budżetowa
    
 

 

 

        

 

Wytworzył:
Paula Piechaczyk
Udostępnił:
Paula Piechaczyk
(2006-11-22 14:23:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Piechaczyk
(2019-07-12 13:01:44)