Uchwała nr XXII/19/04 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 26 kwietnia w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój na lata 2004-2013 - nieważność § 3 uchwały stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego