Oferta organizacji pozarządowej - Klubu Szachowego Wieża Pęgów na realizację zadania publicznego z zakresu "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" pn. "Finał Grand Prix o Puchar Burmistrza Szczawna-Zdroju w Szachach Szybkich"