Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Szczawnie-Zdroju przy ul. Łączyńskiego, obręb Szczawno-Zdrój 1