Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Leśnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 2/3 o powierzchni 0,1500 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00092956/6