Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Okólnej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 598/4 o pow. 0,1500 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00093404/9