Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia w dniu 01.02.2019 r. przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Szczawnie-Zdroju, oznaczonej jako działki nr 679 o pow. 24,2558 ha (część działki), nr 687 o pow. 4,1831 ha (część działki), nr 689 o pow. 1,5173 ha