Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości