Oferta organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia MOTO-WETERAN WAŁBRZYCH na realizację zadania publicznego z zakresu "Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" pn. "Zbiórka krwi MOTO SERCE"