Wykonywanie usług remontowych i konserwacyjnych, usuwanie awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej i elektrycznej w zakresie wymiany osprzętu, bezpieczników i źródeł światła oraz pełnienie dyżurów w dni powszednie w godz. 15°°- 22°° i w dni wolne od pracy, święta w godz. 7°°- 22°° w celu przyjmowania zgłoszeń i usuwania awarii, w budynkach i lokalach administrowanych przez Uzdrowiskową Gminę Miejską Szczawno - Zdrój