Rada Miejska - Oświadczenia majątkowe za okres od 01.01.2018 r. do 16.09.2018 r. - na koniec kadencji 2014-2018