Oferta organizacji pozarządowej - Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju na realizację zadania publicznego z zakresu "Kultury, sztuki i ochrony dóbr dziedzictwa narodowego" pn. "Szczawieńska droga do Niepodległości"