Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 26 września 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości