Zarządzenie Nr 32/2017 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2016 instytucji kultury, dla której organem prowadzącym jest Gmina Szczawno-Zdrój