Propozycje projektów stałej organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia strefy uspokojonego ruchu oraz ograniczenia tranzytu w obszarze wyznaczonym ulicami Ułanów Nadwiślańskich - F. Chopina - A. Mickiewicza - H. Sienkiewicza - J. Słowackiego i Kolejowa w Szczawnie-Zdroju