Zarządzenie Nr 77/2016 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne