Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego z zakresu "Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym"