Zarządzenie Nr 115/2015 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczawno-Zdrój

Wytworzył:
Udostępnił:
Alicja Kubik
(2003-06-27 10:15:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Piechaczyk
(2021-01-11 12:50:30)