Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr VII/25/15 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej