Zarządzenie Nr 33/2015 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Szczawnie-Zdroju, obręb nr 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 616/5 o pow. 0.1502 ha oraz działka nr 616/7 o pow. 0.0168 ha

Wytworzył:
Udostępnił:
Alicja Kubik
(2003-06-27 10:15:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Piechaczyk
(2021-01-11 12:50:30)