Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1500 ha, położonej w Szczawnie-Zdroju, obręb nr 2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 617/5

Wytworzył:
Udostępnił:
Alicja Kubik
(2003-06-27 10:15:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Paula Piechaczyk
(2021-01-11 12:50:30)