Wykaz Nr 35/2014 nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka nr 617/5 obr. nr 2 Szczawno-Zdrój przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego (Załącznik do Zarządzenia Nr 65/2014 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 19.12.2014 r.)